I Zebranie Śląskiego Oddziału PKG w nowej kadencji zarządu

13 grudnia 2017r. w auli 309 budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 5 w godzinach 15:00-17:00 odbyło się pierwsze spotkanie Śląskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki w kadencji 2017-2020. Po oficjalnym otwarciu zebrania Przewodniczący dr inż. Jacek Kawalec przedstawił cele i plany pracy oddziału na najbliższe trzy lata. Następnie uczestnicy zebrania mieli okazję do wysłuchania dwóch prezentacji. Jako pierwszy wystąpił mgr inż. Michał Rupala z firmy STRAB...
More

Zebranie Śląskiego Oddziału PKG

Śląski Oddział Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na pierwsze spotkanie w nowej kadencji 2017-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 grudnia o godz. 15:00 w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w auli nr 309 przy ul. Akademickiej 5 w Gliwicach. Program spotkania: prezentacja celów i planu pracy Oddziału w kadencji 2017-2020, wystąpienie dr inż. Piotra Kantego z firmy MENARD Polska pt.: "Projekt zabezpieczenia korpusu nasypu drogowego na obszarze czynnego osuwiska"...
More