Wyniki przeprowadzonych wyborów

W dniu 05.06.2024 r. o godz.1515 w sali 139 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyły się wybory Zarządu PKG oddział Śląski, Przed ich przeprowadzeniem aktualny Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium. W wyniki głosowania powołano nowego Przewodniczącego wraz z Zarządem, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. PRZEWODNICZĄCY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU PKG: dr inż. Zygmunt BARTOSZEK ZARZĄD ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU PKG: dr inż. Jacek KAWALEC – wice-przewodniczący dr inż. M...
More

Egzamin kwalifikacyjny na Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki

Egzamin kwalifikacyjny na Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki odbędzie się w Warszawie w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek). Przed przystąpieniem do egzaminu na Certyfikat PKG warto zapoznać się z „Regulaminem przyznawania certyfikatów PKG” znajdującym się na stronie internetowej pod adresem: https://www.geotechnika.org.pl/?page_id=345. Dokumenty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym należy przesłać na adres: dr hab. inż. Andrzej Gruchot Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja...
More

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Śląskiego Polskiego Komitetu Geotechniki

W dniu 5 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 15:00 (w terminie I) lub o godz. 15.15 (w terminie II) w sali 139 Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 5 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Śląskiego Polskiego Komitetu Geotechniki. Porządek zebrania przewiduje: Otwarcie zebrania.Sprawozdanie z działalności Zarządu.Udzielenie absolutorium Zarządowi.Wybór nowych władz.Wybór delegatów na walne zebranie w Warszawie.Wolne wnioski...
More

Szkolenie z zakresu modelowania MES

Szanowni Państwo, 4 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się zdalne szkolenie z zakresu modelowania MES w programie MIDAS monopali stalowych z weryfikacją badaniami w skali 1:1. Dzięki uprzejmości firmy JD Engineering mamy bezpłatną możliwość uczestnictwa w szkoleniu, na które zapraszamy. Poniżej link dot. szkolenia: https://preview.mailerlite.com/c4h0o9e1x0
More

Nagrody specjalne PKG za prace doktorskie

Szanowni Państwo, Do 31 stycznia 2024 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie: Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej;Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ. Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia ...
More

Konkurs PKG na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z zakresu geotechniki

Szanowni Państwo, Jak co roku, ogłoszony został konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu geotechniki. Zachęcamy do udziału członków naszego oddziału. Prace dyplomowe magisterskie zgłaszają promotorzy prac będący członkami PKG. Prace, wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz kopiami recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego, promotorzy składają przewodniczącym oddziałów lub podkomitetów PKG w terminie do 2 listopada każdego roku kalendarzowego. Wymagania stawia...
More

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. dołączyło do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparło nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Srebrnego. Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o.  od 1991 roku  zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem technologii...
More

Controls Polska Sp. z o.o. Brązowym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Niezwykle miło nam poinformować, że firma Controls Polska Sp. z o.o. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Brązowego. Controls Polska Sp. z o.o. od ponad 50 lat oferuje szeroką gamę urządzeń do badań materiałów budowlanych i inżynieryjnych w tym gruntów, stosowanych zarówno w praktyce jak i nauce. Firma dostarcza sprzęt na ...
More

HGS Consulting Sp. z o.o. Sp.k. Brązowym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że  HGS Consulting Sp. z o.o. Sp.k. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Brązowego. Firma HGS Consulting Sp. z o.o. Sp.k. zajmuje się kompleksowymi badaniami i projektowaniem w zakresie geotechniki, hydrotechniki, hydrogeologii i konstrukcji. Firma bazuje na zespole ponad 50 specjali...
More

Stump Franki Sp. z o.o. Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że firma Stump Franki Sp. z o. o. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Srebrnego. Firma Stump Franki Sp. z o. o.  zajmuje się fundamentowaniem specjalnym. Specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie specjalistycznych robót geotechnicznych. Działa na terenie całego kraju w różnych se...
More

i2 Analytical Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Do naszego zespołu konferencyjnego dołączyła firma i2 Analytical w roli Sponsora Srebrnego! Bardzo nam miło! i2 Analytical od 2003 przeprowadzi analizy laboratoryjne, zapewniających swoim klientom pełny zakres usług środowiskowych, badań geotechnicznych oraz analiz żywności. Wykwalifikowany Zespół stanowi około 350 osób, w większości są to chemicy, biochemicy, biotechnolodzy, a także geolodzy. Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami norm krajowych i  międzynarodowych...
More

Tensar Polska Sp. z o.o. oraz Geopier Złotym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że  grupa Tensar i Geopier została Złotym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG. Firma Tensar dostarcza klientom innowacyjnych rozwiązań geotechnicznych dostosowanych do potrzeb konkretnej inwestycji. Firma specjalizuje się w stabilizacji gruntu georusztami, zbrojenia warstw asfaltowych oraz rozwiązań w postaci systemowych ścian oporowych i zbrojenia skarp. Uzupełniają to rozwiązania firmy Geopier w postaci wzmocnień wgłębnych podłoża kolumnami Geo...
More

SHM SYSTEM Sp. z o.o. Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Do grupy firm wspierających nasze przedsięwzięcie dołączyła jako Sponsor firma SHM System Sp. z o.o. Zespół SHM System Sp z. o.o. tworzą eksperci w monitorowaniu bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i geotechnicznych, ale przede wszystkim inżynierowie-pasjonaci, gotowi do rozwiązywania nietypowych problemów. SHM System wspiera uczelnie techniczne oraz działy badawczo-rozwojowe R&D największych firm konstrukcyjnych w Polsce, Europie i na świecie. W swo...
More

AARSLEFF Sp. z o.o. Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Do naszego zespołu konferencyjnego dołączyła firma AARSLEFF Sp. z o.o.  w roli Sponsora! Od blisko 30 lat zespół ekspertów AARSLEFF Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem specjalistycznych robót geotechnicznych, hydrotechnicznych oraz prac związanych z bezwykopową renowacją sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Poza dobrze znanymi i rozpowszechnionymi przez AARSLEFF Sp. z o.o. palami prefabrykowanymi, firma wykonuje pale i kolumny przemieszczeniowe, pale wier...
More

P.I.P. INKOM Sp. z o.o. Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Innowacyjno–Produkcyjne INKOM Sp. z o. o. dołączyło do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparło nasze przedsięwzięcie P.I.P. INKOM Sp. z o.o., posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku usług budowlanych. Świadczy usługi w zakresie m.in. robót specjalistycznych związanych z posadowieniem pośrednim i obudo...
More

KELLER POLSKA sp. z o.o. PLATYNOWYM SPONSOREM

Niezwykle miło nam poinformować, że firma KELLER POLSKA Sp. z o.o. dołączyła do zespołu XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG i została SPONSOREM PLATYNOWYM. KELLER POLSKA sp. z o.o. oferuje szeroki zakres rozwiązań dla większości wyzwań geotechnicznych. Obejmują one: wzmacnianie podłoża gruntowego, fundamenty głębokie, zabezpieczenie wykopów skarp i zboczy, konstrukcje hydrotechniczne. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu KELLER POLSKA sp. z o.o. oferuje sprawdzone technologie geotechniczne,...
More

IMB Podbeskidzie Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Do naszego zespołu konferencyjnego dołączyła firma P.I. „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o.  w roli Sponsora Srebrnego! Głównym profilem działalności firmy P.I. „IMB-Podbeskidzie” jest budowa obiektów mostowych oraz specjalistyczne roboty geotechniczne. Do oferowanych technologii należą pale wiercone ( w szerokim zakresie typów oraz średnic), wgłębne mieszanie gruntu ( DSM, CSM, jet-grouting), mikropale oraz  kotwy gruntowe. Realizowane są również autorskie rozwiązania w zakresie pali przemieszcz...
More

Soildata Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że firma SOILDATA dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie.  SOILDATA to zespół specjalistów łączących pasję do wdrażania nowych technologii IT z wieloletnim doświadczeniem w badaniach podłoża gruntowego (geologii inżynierskiej i geotechniki). Firma jest autorem systemu obsługującego badania już od prac terenowych, ...
More

Polbud Pomorze Złotym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Niezwykle miło nam poinformować, że firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o.  została Złotym Sponsorem XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW.   Firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o.  świadczy usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa robót geotechnicznych, w szczególności wzmacniania podłoża gruntowego i posadowienia pośredniego. Z ofertą firmy będzie można zapoznać się na stanowisku...
More

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w konkursie na najlepsza pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej. Nagroda jest przyznawana raz na trzy lata, zgodnie z kalendarzem organizacji Krajowych Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera budownictwa najpóźniej 3 miesiące przed KKMGiIG, czyli do końca marca 2023 roku. W związku z o...
More

Seminarium Naukowo-Techniczne

PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE W UJĘCIU OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NORM ORAZ EUROKODU 7 DRUGIEJ GENERACJI Polski Komitet Geotechniki wraz z Oddziałem Małopolskim Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska wraz z Oddziałem terenowym w Krakowie Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów zapraszają naSeminarium Naukowo-TechnicznePROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE W UJĘCIU OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NORM ORAZ EUROKODU 7 DRUGIEJ GENERACJISem...
More

MIKROPAL Sp. z o.o. Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że firma MIKROPAL Sp. z o.o. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie.  MIKROPAL Sp. z o.o. na co dzień świadczy usługi w zakresie specjalistycznych robót geotechnicznych związanych z posadowieniem pośrednim, wzmacnianiem podłoża gruntowego, zabezpieczaniem wykopów i osuwisk, uszczelnianiem wykopu, itp.. Z ofertą fir...
More

Patronat honorowy PAN

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Prof. dr hab. inż. Andrzej Truty z Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, Polskiej Akademii Nauk objął patronat honorowy nad XIX Krajową Konferencją Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VIII Ogólnopolską Konferencją Młodych Geotechników, która odbędzie się w dniach 4-7 lipca 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląski
More

METRIS Sp. z o.o. kolejnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że firma METRIS Sp. z o.o. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie.  METRIS Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy z siedzibą w Danii. Na co dzień świadczy usługi w zakresie specjalistycznych badań prowadzonych w ramach geotechniki i budownictwa. Z ofertą firmy będzie można zapoznać się na stanowisku promocyj...
More

Firma TITAN POLSKA Sp. z o.o. sponsorem ZŁOTYM XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Cieszymy się bardzo, bo kolejna firma: TITAN POLSKA Sp. z o.o. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie i została ZŁOTYM SPONSOREM. Firma TITAN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie to działająca nieprzerwanie od 2002 roku spółka będąca częścią globalnej grupy Ischebeck oferująca nowoczesne rozwiązania wykorzystywane przez budownictwo specjalne i inżyni...
More

Firma DABI BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że firma DABI BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie. Na co dzień firma DABI BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE świadczy profesjonalne usługi w zakresie wykonawstwa robót geotechnicznych. Z ofertą firmy będzie można zapoznać się na stanowisku promocyjnym ustawionym w trakcie trwania naszej konf...
More

Egzamin na Certyfikat PKG

W czerwcu 2023 roku w Krakowie odbędzie się egzamin na Certyfikat PKG. Osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu PKG prosimy o kontakt z Przewodniczącym oddziału: Sławomir Kwiecień, tel. 504-984-811, e-mail: slawomir.kwiecien@polsl.pl. Kandydaci do uzyskania certyfikatu PKG powinny przesłać wymagane dokumenty związane z procedurą egzaminacyjną w terminie do 28 kwietnia 2023 roku na adres: Dr hab. inż. Andrzej GruchotPrzewodniczący ds. Certyfikatów PKGKatedra Inżynierii Wodnej i Geote...
More

TMSYS Sp. z o. o. Złotym Sponsorem Konferencji

Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło poinformować, że firma TMSYS Sp. z o. o. została Złotym Sponsorem XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW. Firma TMSYS świadczy  zaawansowane usługi w zakresie modelowania 3D, wizualizacji wnętrz oraz drukowania 3D i skanowania 3D. Dystrybuuje również profesjonalne oprogramowanie CAD 2D i 3D, programy do wizualizacji komputerowej, a także sys...
More

Menard Sp. z o.o. Sponsorem Konferencji

Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło poinformować, że firma Menard Sp. z o.o. dołączyła do XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie. Firma Menard zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania podłoża oraz fundamentowania specjalnego od projektu do realizacji. Z ofertą firmy będzie można zapoznać się na stanowisku promocyjnym ustawionym w trakcie trwania...
More

Patronat Rektora Politechniki Śląskiej nad XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk objął patronat honorowy nad XIX Krajową Konferencją Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VIII Ogólnopolską Konferencją Młodych Geotechników, która odbędzie się w dniach 4-7 lipca 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.
More

Nagrody specjalne PKG za prace doktorskie

Szanowni Państwo, Do 31 stycznia 2023 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie: Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej;Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ. Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia ...
More

Wykład otwarty dr. inż. Piotra Kantego

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki ŚląskiejorazOddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechnikizaprasza STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW Wydziału Budownictwaoraz wszystkich zainteresowanychna wykład otwartydr. inż. Piotra Kantego(dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie MENARD Sp. z o.o.)pt.Jak wiedza młodych geotechników zmienia technologiewzmocnienia podłoża gruntowegoWykład odbędzie się w środę 21.12.2022 r. o godz. 14:15w trybie zdalnym za pomocą komunikatora ZOOMDołącz do spotkaniahttps://polsl-pl.z...
More

Zaproszenie na wykład dr. inż. Jacka Stanisza

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki ŚląskiejorazOddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW Wydziału Budownictwaoraz wszystkich zainteresowanychna wykład otwartydr. inż. Jacka Stanisza(Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN)pt.Warunki geotechniczne podłoża projektowanej linii kolejowej nr 622 orazmodernizowanej nr 104 - wybrane kolejowe obiekty inżynieryjne i tuneloweWykład odbędzie się w środę 07.12.2022 r. o godz. 14:15w trybie zda...
More

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z obszaru geotechniki

Szanowni Członkowie PKG, jak co roku został ogłoszony konkurs PKG na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z obszaru geotechniki.  Prace dyplomowe magisterskie zgłaszają promotorzy prac będący członkami PKG. Prace, wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz kopiami recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego, promotorzy składają przewodniczącym oddziałów lub podkomitetów PKG w terminie do2 listopada. Przewodniczący oddziałów lub podkomitetówPKG, po wstępnej ocenie złoż...
More

Egzamin na Certyfikat PKG

Szanowni Państwo, w dniu 27 października 2022 roku (czwartek) lub 18 listopada 2022 roku (piątek) planowany jest egzamin na Certyfikat PKG. Egzamin odbędzie się w Krakowie. Prosimy członków PKG, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu o zgłoszenie tego faktu do 14 września. Informacja ta pozwoli w sposób właściwy przygotować niezbędne dokumenty związane z przeprowadzeniem egzaminu. Prosimy o informacje w tej sprawie do sekretarza PKG (odział Śląski), p. dra inż. Mariana Łupieżowca. E-m...
More

Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej

Polski Komitet Geotechniki odział Śląski został współorganizatorem XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji  MŁODYCH GEOTECHNIKÓW W menu górnym, z prawej strony, pojawiła się zakładka z informacjami dotyczącymi Konferencji. Polecamy uwadze Komunikat nr 1 i Komunikat nr 2 Komunikat nr 1Pobierz komunikat nr 2Pobierz
More

Mechaniczna stabilizacja georusztami – podstawy i implikacje praktyczne – wykład Dra Zikmunda Rakowskiego

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza Członków PKG oraz Studentów i Pracowników Wydziału Budownictwa na seminarium Dra Zikmunda Rakowskiego, pt. Mechaniczna stabilizacja georusztami – podstawy i implikacje praktyczne. Wykład odbędzie się w środę 18.05.2022 r. o godz. 1015  w sali 137 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
More

Wykład mgr inż. Wojciecha Margicioka, pt. Praca geotechnika na przykładzie wybranych realizacji.

Szanowni Państwo, w najbliższy wtorek, 26 kwietnia, o godz. 9:00, w auli 118 Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej odbędzie się wykład mgr inż. Wojciecha Margicioka (GGT Solutions S.A.), pt. Praca geotechnika na przykładzie wybranych realizacji, dla studentów IV semestru studiów I stopnia. Wykład potrwa ok. 30 min. Wykład będzie przybliżał problematykę pracy geotechnika w procesie budowlanym na przykładzie wybranych realizacji.
More

XIX Krajowa Konferencja MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolska Konferencja MŁODYCH GEOTECHNIKÓW

Polski Komitet GeotechnikiOddział Śląski Polskiego Komitetu GeotechnikiKatedra Geotechniki i Dróg Wydziału BudownictwaPolitechniki Śląskiej w Gliwicach mają zaszczyt zaprosić naXIX Krajową KonferencjęMECHANIKI GRUNTÓWI INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJorazVIII Ogólnopolską KonferencjęMŁODYCH GEOTECHNIKÓW Temat wiodący konferencji:Aktualne zagadnienia geotechnikiGliwice, 4 - 7 lipca 2023 r. Szczegóły w załączonym komunikacie nr 1 Komunikat nr 1Pobierz
More

Egzamin na Certyfikat PKG

Szanowni Państwo, w czerwcu bieżącego roku planowany jest egzamin na Certyfikat PKG. Prosimy członków PKG, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu o zgłoszenie tego faktu do 30 marca. Informacja ta pozwoli w sposób właściwy przygotować niezbędne dokumenty związane z przeprowadzeniem egzaminu. Prosimy o informacje w tej sprawie do Przewodniczącego: slawomir.kwiecien@polsl.pl lub Sekretarza: marian.lupiezowiec@polsl.pl
More

Wykład dr inż. A. Juzwy pt. Problemy geotechniczne w infrastrukturze komunikacyjnej

Szanowni Państwo,w najbliższy czwartek, 13 stycznia, o godz. 15:15 odbędzie się, wyłącznie w trybie zdalnym, wykład dr inż. Anny Juzwy (Jacobs) pt. Problemy geotechniczne w infrastrukturze komunikacyjnej. Wykład potrwa ok. 45 min. Z wykładu, poza zagadnieniami geotechnicznymi, będzie się można dowiedzieć, jak pracując w Polsce można zrobić uprawnienia budowlane obowiązujące również w Wielkiej Brytanii. Link do spotknia: https://zoom.us/j/96085817795?pwd=aUFlSDRYWVp5U0p3KzIxMXlNbUpLZz...
More

Nagrody specjalne PKG za prace doktorskie

Szanowni Państwo, do 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie: Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej;Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ. Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia d...
More

Jak miało być łatwo i przyjemnie a okazało się, że chodzenie po bagnach wciąga. Doświadczenia projektowe i naukowe ze słabym gruntem – wykład p. dra inż. Piotra Kantego (MENARD Polska)

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW Wydziału Budownictwa na wykład wygłoszony przezdra inż. Piotra Kantego (firma MENARD Polska) pt. " Jak miało być łatwo i przyjemnie a okazało się ze chodzenie po bagnach wciąga. Doświadczenia projektowe i naukowe ze słabym gruntem ". Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej, 16 grudnia 2021 r., o godz. 15.00, z zastosowaniem aplikacji ZOOM lub przeglądarki inte...
More

(Nie tak) krótka rozprawa o mechanice gruntów na tle ponad 20 lat doświadczenia w kraju i za granicą – wykład mgr inż. M. Leszczyńskiego

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW Wydziału Budownictwa na wykład wygłoszony przez mgr. inż. Mariusza Leszczyńskiego pt. "(Nie tak) krótka rozprawa o mechanice gruntów na tle ponad 20 lat doświadczenia w kraju i za granicą". Wykład odbędzie się w czwartek 18.11.2021 r. o godz. 15:15 w sali 118 Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Możliwe jest również obejrzenie transmisji online z wyko...
More

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z obszaru geotechniki.

Szanowni Członkowie PKG, jak co roku został ogłoszony konkurs PKG na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z obszaru geotechniki.  Prace dyplomowe magisterskie zgłaszają promotorzy prac będący członkami PKG. Prace, wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz kopiami recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego, promotorzy składają przewodniczącym oddziałów lub podkomitetów PKG w terminie do2 listopada. Przewodniczący oddziałów lub podkomitetówPKG, po wstępnej ocenie zło...
More

Geotechnika na krańcu świata, czyli krótka historia o wzmacnianiu gruntów na Bliskim Wschodzie

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW Wydziału Budownictwa na wykład wygłoszony przezmgr inż. Natalię Rucińską Area Manager – Central Asia Menard Vibro (Zjednoczone Emiraty Arabskie)pt. Geotechnika na krańcu świata, czyli krótka historia o wzmacnianiu gruntów na Bliskim WschodzieWykład odbędzie się w czwartek 21.10.2021 r. o godz. 15.15 w sali 118 Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
More