(Nie tak) krótka rozprawa o mechanice gruntów na tle ponad 20 lat doświadczenia w kraju i za granicą – wykład mgr inż. M. Leszczyńskiego

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW Wydziału Budownictwa na wykład wygłoszony przez mgr. inż. Mariusza Leszczyńskiego pt. "(Nie tak) krótka rozprawa o mechanice gruntów na tle ponad 20 lat doświadczenia w kraju i za granicą". Wykład odbędzie się w czwartek 18.11.2021 r. o godz. 15:15 w sali 118 Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Możliwe jest również obejrzenie transmisji online z wyko...
More

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z obszaru geotechniki.

Szanowni Członkowie PKG, jak co roku został ogłoszony konkurs PKG na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z obszaru geotechniki.  Prace dyplomowe magisterskie zgłaszają promotorzy prac będący członkami PKG. Prace, wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz kopiami recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego, promotorzy składają przewodniczącym oddziałów lub podkomitetów PKG w terminie do2 listopada. Przewodniczący oddziałów lub podkomitetówPKG, po wstępnej ocenie zło...
More

Geotechnika na krańcu świata, czyli krótka historia o wzmacnianiu gruntów na Bliskim Wschodzie

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW Wydziału Budownictwa na wykład wygłoszony przezmgr inż. Natalię Rucińską Area Manager – Central Asia Menard Vibro (Zjednoczone Emiraty Arabskie)pt. Geotechnika na krańcu świata, czyli krótka historia o wzmacnianiu gruntów na Bliskim WschodzieWykład odbędzie się w czwartek 21.10.2021 r. o godz. 15.15 w sali 118 Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
More

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Śląskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki

W dniu 14.07.2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Śląskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki. W trakcie spotkania, po przedstawieniu sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego jednomyślnie udzielono absolutorium Zarządowi Śląskiego Oddziału PKG poprzedniej kadencji. Na podstawie wyników przeprowadzonych wyborów, wyłoniono nowe władze Oddziału: PRZEWODNICZĄCY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU PKG: dr hab. inż. Sławomir KWIECIEŃ, prof. PŚ...
More

I Zebranie Śląskiego Oddziału PKG w nowej kadencji zarządu

13 grudnia 2017r. w auli 309 budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 5 w godzinach 15:00-17:00 odbyło się pierwsze spotkanie Śląskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki w kadencji 2017-2020. Po oficjalnym otwarciu zebrania Przewodniczący dr inż. Jacek Kawalec przedstawił cele i plany pracy oddziału na najbliższe trzy lata. Następnie uczestnicy zebrania mieli okazję do wysłuchania dwóch prezentacji. Jako pierwszy wystąpił mgr inż. Michał Rupala z firmy STRAB...
More

Zebranie Śląskiego Oddziału PKG

Śląski Oddział Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na pierwsze spotkanie w nowej kadencji 2017-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 grudnia o godz. 15:00 w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w auli nr 309 przy ul. Akademickiej 5 w Gliwicach. Program spotkania: prezentacja celów i planu pracy Oddziału w kadencji 2017-2020, wystąpienie dr inż. Piotra Kantego z firmy MENARD Polska pt.: "Projekt zabezpieczenia korpusu nasypu drogowego na obszarze czynnego osuwiska"...
More