Nagrody specjalne PKG za prace doktorskie

Szanowni Państwo, Do 31 stycznia 2024 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie: Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej;Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ. Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia ...
More

Konkurs PKG na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z zakresu geotechniki

Szanowni Państwo, Jak co roku, ogłoszony został konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu geotechniki. Zachęcamy do udziału członków naszego oddziału. Prace dyplomowe magisterskie zgłaszają promotorzy prac będący członkami PKG. Prace, wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz kopiami recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego, promotorzy składają przewodniczącym oddziałów lub podkomitetów PKG w terminie do 2 listopada każdego roku kalendarzowego. Wymagania stawia...
More

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. dołączyło do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparło nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Srebrnego. Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o.  od 1991 roku  zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem technologii...
More

Controls Polska Sp. z o.o. Brązowym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Niezwykle miło nam poinformować, że firma Controls Polska Sp. z o.o. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Brązowego. Controls Polska Sp. z o.o. od ponad 50 lat oferuje szeroką gamę urządzeń do badań materiałów budowlanych i inżynieryjnych w tym gruntów, stosowanych zarówno w praktyce jak i nauce. Firma dostarcza sprzęt na ...
More

HGS Consulting Sp. z o.o. Sp.k. Brązowym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że  HGS Consulting Sp. z o.o. Sp.k. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Brązowego. Firma HGS Consulting Sp. z o.o. Sp.k. zajmuje się kompleksowymi badaniami i projektowaniem w zakresie geotechniki, hydrotechniki, hydrogeologii i konstrukcji. Firma bazuje na zespole ponad 50 specjali...
More

Stump Franki Sp. z o.o. Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że firma Stump Franki Sp. z o. o. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Srebrnego. Firma Stump Franki Sp. z o. o.  zajmuje się fundamentowaniem specjalnym. Specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie specjalistycznych robót geotechnicznych. Działa na terenie całego kraju w różnych se...
More

i2 Analytical Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Do naszego zespołu konferencyjnego dołączyła firma i2 Analytical w roli Sponsora Srebrnego! Bardzo nam miło! i2 Analytical od 2003 przeprowadzi analizy laboratoryjne, zapewniających swoim klientom pełny zakres usług środowiskowych, badań geotechnicznych oraz analiz żywności. Wykwalifikowany Zespół stanowi około 350 osób, w większości są to chemicy, biochemicy, biotechnolodzy, a także geolodzy. Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami norm krajowych i  międzynarodowych...
More