Wyniki przeprowadzonych wyborów

W dniu 05.06.2024 r. o godz.1515 w sali 139 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyły się wybory Zarządu PKG oddział Śląski, Przed ich przeprowadzeniem aktualny Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium. W wyniki głosowania powołano nowego Przewodniczącego wraz z Zarządem, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. PRZEWODNICZĄCY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU PKG: dr inż. Zygmunt BARTOSZEK ZARZĄD ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU PKG: dr inż. Jacek KAWALEC – wice-przewodniczący dr inż. M...
More

Egzamin kwalifikacyjny na Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki

Egzamin kwalifikacyjny na Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki odbędzie się w Warszawie w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek). Przed przystąpieniem do egzaminu na Certyfikat PKG warto zapoznać się z „Regulaminem przyznawania certyfikatów PKG” znajdującym się na stronie internetowej pod adresem: https://www.geotechnika.org.pl/?page_id=345. Dokumenty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym należy przesłać na adres: dr hab. inż. Andrzej Gruchot Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja...
More

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Śląskiego Polskiego Komitetu Geotechniki

W dniu 5 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 15:00 (w terminie I) lub o godz. 15.15 (w terminie II) w sali 139 Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 5 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Śląskiego Polskiego Komitetu Geotechniki. Porządek zebrania przewiduje: Otwarcie zebrania.Sprawozdanie z działalności Zarządu.Udzielenie absolutorium Zarządowi.Wybór nowych władz.Wybór delegatów na walne zebranie w Warszawie.Wolne wnioski...
More

Szkolenie z zakresu modelowania MES

Szanowni Państwo, 4 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się zdalne szkolenie z zakresu modelowania MES w programie MIDAS monopali stalowych z weryfikacją badaniami w skali 1:1. Dzięki uprzejmości firmy JD Engineering mamy bezpłatną możliwość uczestnictwa w szkoleniu, na które zapraszamy. Poniżej link dot. szkolenia: https://preview.mailerlite.com/c4h0o9e1x0
More

Nagrody specjalne PKG za prace doktorskie

Szanowni Państwo, Do 31 stycznia 2024 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie: Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej;Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ. Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia ...
More

Konkurs PKG na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z zakresu geotechniki

Szanowni Państwo, Jak co roku, ogłoszony został konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu geotechniki. Zachęcamy do udziału członków naszego oddziału. Prace dyplomowe magisterskie zgłaszają promotorzy prac będący członkami PKG. Prace, wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz kopiami recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego, promotorzy składają przewodniczącym oddziałów lub podkomitetów PKG w terminie do 2 listopada każdego roku kalendarzowego. Wymagania stawia...
More

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. dołączyło do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparło nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Srebrnego. Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o.  od 1991 roku  zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem technologii...
More