Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. dołączyło do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparło nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Srebrnego. Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o.  od 1991 roku  zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem technologii...
More

Controls Polska Sp. z o.o. Brązowym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Niezwykle miło nam poinformować, że firma Controls Polska Sp. z o.o. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Brązowego. Controls Polska Sp. z o.o. od ponad 50 lat oferuje szeroką gamę urządzeń do badań materiałów budowlanych i inżynieryjnych w tym gruntów, stosowanych zarówno w praktyce jak i nauce. Firma dostarcza sprzęt na ...
More

HGS Consulting Sp. z o.o. Sp.k. Brązowym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że  HGS Consulting Sp. z o.o. Sp.k. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Brązowego. Firma HGS Consulting Sp. z o.o. Sp.k. zajmuje się kompleksowymi badaniami i projektowaniem w zakresie geotechniki, hydrotechniki, hydrogeologii i konstrukcji. Firma bazuje na zespole ponad 50 specjali...
More

Stump Franki Sp. z o.o. Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że firma Stump Franki Sp. z o. o. dołączyła do zespołu XIX Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW i wsparła nasze przedsięwzięcie w roli Sponsora Srebrnego. Firma Stump Franki Sp. z o. o.  zajmuje się fundamentowaniem specjalnym. Specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie specjalistycznych robót geotechnicznych. Działa na terenie całego kraju w różnych se...
More

i2 Analytical Srebrnym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Do naszego zespołu konferencyjnego dołączyła firma i2 Analytical w roli Sponsora Srebrnego! Bardzo nam miło! i2 Analytical od 2003 przeprowadzi analizy laboratoryjne, zapewniających swoim klientom pełny zakres usług środowiskowych, badań geotechnicznych oraz analiz żywności. Wykwalifikowany Zespół stanowi około 350 osób, w większości są to chemicy, biochemicy, biotechnolodzy, a także geolodzy. Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami norm krajowych i  międzynarodowych...
More

Tensar Polska Sp. z o.o. oraz Geopier Złotym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Jest nam niezwykle miło poinformować, że  grupa Tensar i Geopier została Złotym Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG. Firma Tensar dostarcza klientom innowacyjnych rozwiązań geotechnicznych dostosowanych do potrzeb konkretnej inwestycji. Firma specjalizuje się w stabilizacji gruntu georusztami, zbrojenia warstw asfaltowych oraz rozwiązań w postaci systemowych ścian oporowych i zbrojenia skarp. Uzupełniają to rozwiązania firmy Geopier w postaci wzmocnień wgłębnych podłoża kolumnami Geo...
More

SHM SYSTEM Sp. z o.o. Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Do grupy firm wspierających nasze przedsięwzięcie dołączyła jako Sponsor firma SHM System Sp. z o.o. Zespół SHM System Sp z. o.o. tworzą eksperci w monitorowaniu bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i geotechnicznych, ale przede wszystkim inżynierowie-pasjonaci, gotowi do rozwiązywania nietypowych problemów. SHM System wspiera uczelnie techniczne oraz działy badawczo-rozwojowe R&D największych firm konstrukcyjnych w Polsce, Europie i na świecie. W swo...
More

AARSLEFF Sp. z o.o. Sponsorem XIX KKMGiIG oraz VIII OKMG

Do naszego zespołu konferencyjnego dołączyła firma AARSLEFF Sp. z o.o.  w roli Sponsora! Od blisko 30 lat zespół ekspertów AARSLEFF Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem specjalistycznych robót geotechnicznych, hydrotechnicznych oraz prac związanych z bezwykopową renowacją sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Poza dobrze znanymi i rozpowszechnionymi przez AARSLEFF Sp. z o.o. palami prefabrykowanymi, firma wykonuje pale i kolumny przemieszczeniowe, pale wier...
More