Komitet organizacyjny

Dr hab. inż. Sławomir Kwiecień, prof. PŚ
(Przewodniczący)

Dr inż. Marian Łupieżowiec
(Wiceprzewodniczący)

Dr inż. Magdalena Kowalska
 (Sekretarz)                   

Dr inż. Karolina Knapik-Jajkiewicz
(Skarbnik)