Tematyka

  • Badania laboratoryjne i terenowe
  • Zagadnienia teoretyczne i modelowanie w geotechnice
  • Wzmacnianie podłoża gruntowego
  • Geotechnika a kwestie środowiskowe
  • Projektowanie geotechniczne
  • Budownictwo komunikacyjne i podziemne.
  • Forum Nauka – Praktyka