Egzamin kwalifikacyjny na Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki

Egzamin kwalifikacyjny na Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki odbędzie się w Warszawie w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek).

Przed przystąpieniem do egzaminu na Certyfikat PKG warto zapoznać się z „Regulaminem przyznawania certyfikatów PKG” znajdującym się na stronie internetowej pod adresem: https://www.geotechnika.org.pl/?page_id=345.

Dokumenty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym należy przesłać na adres:

dr hab. inż. Andrzej Gruchot
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Nieprzekraczalny termin nadsyłania dokumentacji – 6 czerwca 2024 roku (czwartek).

Dokumenty kwalifikacyjne powinny zawierać:

 1. Wniosek o przyznanie certyfikatu indywidualnego Polskiego Komitetu Geotechniki
 2. Kopię dyplomu studiów wyższych potwierdzoną w Oddziale/Podkomitecie PKG.
 3. Opis przebiegu pracy zawodowej związanej z geotechniką.
 4. Krótki opis (charakterystykę) 5 opracowań geotechnicznych wykonanych samodzielnie lub jako współautor.
 5. Opinia członka PKG z co najmniej 10 letnim stażem, posiadającego certyfikat indywidualny PKG o Kandydacie potwierdzona przez Przewodniczącego Oddziału (Podkomitetu) PKG.
 6. Potwierdzenie przez Skarbnika lub przez Przewodniczącego Oddziału (Podkomitetu)
  w danej Kadencji o uregulowaniu bieżących składek członkowskich (co najmniej
  do 3 lat wstecz).
 7. Potwierdzenie opłaty regulaminowej związanej z przyznaniem certyfikatu. Opłatę należy dokonać po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku przez Komisję ds. Certyfikatów PKG.

Jakiekolwiek braki w dokumentacji mogą spowodować wykluczenie Kandydata z procedury kwalifikacyjnej.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjno-egzaminacyjne dla uzyskania certyfikatu PKG, obejmująca procedurę kwalifikacyjną wynosi 400,00 zł.
Wpłata powinna być dokonana na konto nr: 30 1240 5354 1111 0000 5369 5044

Wniosek o przyznanie certyfikatu indywidualnego Polskiego Komitetu Geotechniki powinien być wypełniony pismem maszynowym, a wszystkiego jego pola uzupełnione. Dotyczy to szczególnie właściwego dla Kandydata adresu zamieszkania lub korespondencyjnego i mailowego.

Certyfikat jest wydawany w formie dwustronnego dokumentu opracowanego w języku polskim i angielskim.

Przypominam, że Certyfikat PKG jest ważny, a Członek indywidualny PKG może się nim posługiwać jeżeli posiada opłacone na bieżąco składki członkowskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *