Egzamin na Certyfikat PKG

W czerwcu 2023 roku w Krakowie odbędzie się egzamin na Certyfikat PKG.

Osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu PKG prosimy o kontakt z Przewodniczącym oddziału: Sławomir Kwiecień, tel. 504-984-811, e-mail: slawomir.kwiecien@polsl.pl.

Kandydaci do uzyskania certyfikatu PKG powinny przesłać wymagane dokumenty związane z procedurą egzaminacyjną w terminie do 28 kwietnia 2023 roku na adres:

Dr hab. inż. Andrzej Gruchot
Przewodniczący ds. Certyfikatów PKG
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Dokumentacja powinna zawierać:

  • wniosek o przyznanie certyfikatu indywidualnego Polskiego Komitetu Geotechniki z dokładnym adresem, na który będzie wystawiony Certyfikat, wraz z adresem mailowym i numerem telefonu,
  • kopię dyplomu studiów wyższych potwierdzoną w Oddziale PKG – wymagana jest kopia dyplomu ukończenia zarówno studiów I jak i II stopnia (jeżeli zostały zrealizowane obydwa stopnie) lub jednolitych studiów magisterskich,
  • opis przebiegu pracy zawodowej związanej z geotechniką – zaświadczenie o zatrudnieniu nie jest tożsame z opisem pracy zawodowej,
  • opis 5 opracowań geotechnicznych wykonanych samodzielnie lub jako współautor – opis ma wskazywać na istotne elementy związane z geotechniką zrealizowane w prezentowanych opracowaniach geotechnicznych,
  • opinię czynnego członka PKG potwierdzająca kompetencje związane z działalnością Kandydata w zakresie geotechniki (kontakt w tej sprawie z Przewodniczącym oddziału),
  • potwierdzenie o niezaleganiu z opłatami składek członkowskich PKG – zaświadczenie ma być wystawione przez Skarbnika Oddziału/Podkomitetu PKG (Dr inż. Magdalena Kowalska, e-mail: magdalena.kowalska@polsl.pl..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *