Wydawnictwa

Artykuły zgłoszone na konferencję mogą być opublikowane w monografii Wydawnictwa Politechniki Śląskiej lub następujących czasopismach punktowanych na listach MEiN:

  • Inżynieria Morska i Geotechnika,
  • Inżynieria i Budownictwo,
  • Przegląd budowlany,
  • Architecture Civil Engineering Environment
  • Studia Geotechnica et Mechanica,
  • Archives of Civil Engineering.

W przypadku publikacji w czasopismach Studia Geotechnica et Mechanica oraz Archives of Civil Engineering konieczna będzie dodatkowa opłata publikacyjna zgodna z obowiązującym cennikiem.

  • Inżynieria Morska i Geotechnika