Zgłoszenie udziału

Szanowni Państwo!

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w wydarzeniu naukowym i  przesłanie na adres sekretarza konferencji p. dr inż. Magdaleny Kowalskiej: magdalena.kowalska@polsl.pl