Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach i imprezach towarzyszących, lunche oraz komplet materiałów konferencyjnych (bez noclegów).
Dokładne wysokości opłat zostaną podane w komunikacie nr 2. Orientacyjne wysokości opłat:

  • opłata normalna: 2000 zł
  • opłata dla członków PKG: 1850 zł
  • opłata dla młodych geotechników
    (do 35 lat) i doktorantów: 1500
  • Osoba towarzyszącą: 1700 zł