Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach i imprezach towarzyszących, lunche oraz komplet materiałów konferencyjnych (bez noclegów).
Dokładne wysokości opłat zostaną podane w komunikacie nr 2. Orientacyjne wysokości opłat:

  • opłata normalna: 2000 zł
  • opłata dla członków PKG: 1850 zł
  • opłata dla młodych geotechników
    (do 35 lat) i doktorantów: 1500
  • Osoba towarzyszącą: 1700 zł

Opłaty należy wysyłać na:

Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, 
NIP:631-020-07-36

60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
SWIFT: INGBPLPW

Tytuł wpłaty: XIX KMG, nazwa jednostki wpłacającej (np. Politechnika Śląska), imię i nazwisko uczestnika lub uczestników w przypadku wpłat grupowych