Składki członkowskie


Składki członkowskie za 2024 rok

I składki członkowskie:

  • składka członkowska indywidualna – 160 zł/rok
  • składka członkowska Emeryta, Studenta, Doktoranta ze składką do ISSMGE – 140 zł
  • składka członkowska Emeryta, Studenta, Doktoranta bez składki ISSMGE – 30 zł
  • dodatkowa składka członka Podkomitetu Budownictwa Podziemnego i Podkomitetu Geologii Inżynierskiej – 35 zł
  • członkowie honorowi – 0 zł
  • składka członka wspierającego – 420 zł

Zwracamy się z prośbą o wpłaty do 31 stycznia 2024 r.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto:
20 1020 2401 0000 0002 0176 3176,
PKO BP S.A. I/Gliwice
Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki,
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice.

W tytule wpłaty prosimy podać Imię i Nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka.

Jeżeli nie wyrażają Państwo chęci przedłużenia członkostwa w PKG prosimy również o taką informację.

dr inż. Magdalena Kowalska
Skarbnik Śląskiego Oddziału
Polskiego Komitetu Geotechniki
magdalena.kowalska@polsl.pl