Składki członkowskie


Składki członkowskie za 2018 rok

W związku z uchwałą Zarządu PKG z 2016 r. składki członkowskie w 2018 r. nie uległy zmianie w stosunku do składek z 2017 r.

I składki członkowskie:

  • składka członkowska indywidualna (w tym emeryci pracujący) – 140 zł/rok
  • składka członka Podkomitetu Budownictwa Podziemnego i Podkomitetu Geologii Inżynierskiej, bez przynależności do ISSMGE, przekazywana do Zarządu PKG (wysokość pełnej składki ustalana w Podkomitetach) – 25 zł/rok
  • składka członkowska emeryta (tylko emeryci nie pracujący), studenta, doktoranta + przynależność do ISSMGE – 120 zł/rok
  • emeryci nie pracujący, studenci i doktoranci bez przynależności do ISSMGE – 20 zł/rok
  • członkowie honorowi – 0 zł/rok
  • składka członka wspierającego – 420 zł/rok

II opłaty związane z wydawaniem certyfikatów:

  • certyfikat indywidualny – 400 zł
  • certyfikat zbiorowy (wydawany po raz pierwszy na 5 lat) – 3000 zł
  • przedłużenie certyfikatu zbiorowego (na następne 5 lat) – 1500 zł

Ponieważ jesteśmy zobowiązani do przekazania składek za wszystkich, aktywnych członków do końca lutego każdego roku, bardzo prosimy o wpłatę bieżącej składki oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.

Wpłaty można dokonać podczas zebrania bezpośrednio u Skarbnika, lub przelewem na konto:
20 1020 2401 0000 0002 0176 3176,
PKO BP S.A. I/Gliwice
Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki,
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice.

dr inż. Maciej Ochmański
Skarbnik Śląskiego Oddziału
Polskiego Komitetu Geotechniki
maciej.ochmanski@polsl.pl