Adres korespondencyjny

Sekretariat Konferencji:
dr inż. Magdalena Kowalska
Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
Wydział Budownictwa, pok. 213
tel.: 504-233-377
e-mail: magdalena.kowalska@polsl.pl