Konferencja

Polski Komitet Geotechniki
Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki
Katedra Geotechniki i Dróg
Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

mają zaszczyt zaprosić na

XIX Krajową Konferencję
MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ
oraz
VIII Ogólnopolską Konferencję  
MŁODYCH GEOTECHNIKÓW

Temat wiodący konferencji:
Aktualne zagadnienia geotechniki
Gliwice, 4 – 7 lipca 2023 r.

  • Miejsce konferencji: Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej