Patronaty

Patronat JM Rektora Politechniki Śląskiej, Prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka

Patronat Prof. dr hab. inż. Andrzeja Trutego, Sekcja Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Polska Akademia Nauk