I Zebranie Śląskiego Oddziału PKG w nowej kadencji zarządu

13 grudnia 2017r. w auli 309 budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 5 w godzinach 15:00-17:00 odbyło się pierwsze spotkanie Śląskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki w kadencji 2017-2020. Po oficjalnym otwarciu zebrania Przewodniczący dr inż. Jacek Kawalec przedstawił cele i plany pracy oddziału na najbliższe trzy lata. Następnie uczestnicy zebrania mieli okazję do wysłuchania dwóch prezentacji. Jako pierwszy wystąpił mgr inż. Michał Rupala z firmy STRABAG Infrastruktura Południe, przedstawiając prezentację pt. „Zabezpieczenie konstrukcji drogowej przed skutkami płytkiej eksploatacji górniczej na przykładzie Budowy Autostrady A1 Odcinek H”. Drugą prezentację, zatytułowaną „Projekt zabezpieczenia korpusu nasypu drogowego na obszarze czynnego osuwiska” wygłosiła mgr inż. Agnieszka Malicka z firmy Menard Polska Sp. z o.o.

W dalszej kolejności członkowie oddziału, m.in. dr inż. Jacek Kawalec, dr inż. Marian Łupieżowiec, dr inż. Sławomir Kwiecień, dr hab. inż. Marta Kadela, przedstawili zakres tematyczny konferencji branżowych, które odbyły się w 2017 r. w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Maroko i Korei Południowej.

W końcowej części spotkania została poruszona problematyka wykonywania projektu geotechnicznego w świetle prawa budowlanego z udziałem zaproszonych gości. Członkowie zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom uczestniczącym w zebraniu.