Nagrody specjalne PKG za prace doktorskie

Szanowni Państwo,

Do 31 stycznia 2023 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie:

  • Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej;
  • Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ.

Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia doktora w poprzedzającym roku kalendarzowym, czyli w roku 2022. Wartość obu przyznawanych nagród wynosi 3000 zł. Dyplomy za nagrody zostaną wręczone podczas XIX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej w Gliwicach

Wnioski o przyznanie nagrody specjalnej PKG za pracę doktorską składają do przewodniczącego Kapituły nagrody przewodniczący Oddziałów/Podkomitetów PKG

Wnioski o przyznanie nagrody specjalnej PKG powinny zawierać uzasadnienie na piśmie, dane o autorze pracy (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail) i jednostki promującej pracę, egzemplarz pracy proponowanej do nagrody, wersję elektroniczną pracy doktorskiej, potwierdzoną kopię uchwały Rady/Senatu o nadaniu stopnia doktora oraz w przypadku wyróżnienia pracy − potwierdzoną kopię uchwały o wyróżnieniu pracy doktorskiej oraz potwierdzone kopie lub oryginały recenzji pracy doktorskiej.

Informacje nt. nagród i regulamin dostępne są na stronie:

https://www.geotechnika.org.pl/?page_id=592

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *