Zebranie Śląskiego Oddziału PKG

Śląski Oddział Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na pierwsze spotkanie w nowej kadencji 2017-2020.
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 grudnia o godz. 15:00 w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w auli nr 309 przy ul. Akademickiej 5 w Gliwicach.

Program spotkania:

 • prezentacja celów i planu pracy Oddziału w kadencji 2017-2020,
 • wystąpienie dr inż. Piotra Kantego z firmy MENARD Polska pt.:
  „Projekt zabezpieczenia korpusu nasypu drogowego na obszarze czynnego osuwiska” oraz
  „Wzmocnienie podłoża bardzo wysokiego nasypu drogowego w technologii Trenchmix”,
 • wystąpienie mgr inż. Michała Rupali z firmy STRABAG Infrastruktura Południe pt.:
  „Zabezpieczenie konstrukcji drogowej przed skutkami płytkiej eksploatacji górniczej na przykładzie Budowy Autostrady A1 Odcinek H”,
 • przedstawienie zakresu tematycznego krajowych i międzynarodowych konferencji branżowych, które odbyły się w roku 2017,
 • dyskusja o regulacjach i praktyce w obszarze opracowań Projektów Geotechnicznych w świetle Prawa Budowlanego z udziałem zaproszonych gości,
 • wolne wnioski.

Liczymy na liczny udział naszych członków. Prosimy również o rozpowszechninie zaproszenia wśród osób nie będących aktualnie członkami PKG, a zainteresowanych tematyką.
W ramach spotkania będzie możliwość aktualizacji danych członków oraz rejestracja deklaracji członkowskich dla nowych członków.