Konkurs PKG na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z zakresu geotechniki

Szanowni Państwo,

Jak co roku, ogłoszony został konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu geotechniki. Zachęcamy do udziału członków naszego oddziału.

Prace dyplomowe magisterskie zgłaszają promotorzy prac będący członkami PKG. Prace, wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz kopiami recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego, promotorzy składają przewodniczącym oddziałów lub podkomitetów PKG w terminie do 2 listopada każdego roku kalendarzowego.

Wymagania stawiane nagrodzonym i wyróżnionym pracom dyplomowym magisterskim:

1. Tematyka prac musi być związana z szeroko rozumianą geotechniką, może mieć charakter podstawowy, stosowany lub monograficzny obejmujący aspekty analityczno-teoretyczne, doświadczalne lub technologiczno-projektowe.

2. Praca magisterska musi posiadać oryginalne elementy poznawcze lub badawcze.

3. Praca dyplomowa magisterska musi być złożona terminowo i obroniona do 30 października danego roku kalendarzowego. Praca powinna być oceniona minimum jako bardzo dobra przez promotora i recenzenta.

Przewodniczący oddziałów lub podkomitetów PKG, po wstępnej ocenie złożonych prac, zgłaszają do Komisji ds. Nauczania PKG maksymalnie dwie prace: jedną do nagrody i jedną do wyróżnienia.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *